Modalność deontyczna w polskim Kodeksie cywilnym

Nowak-Michalska Joanna
Redaktorzy: Niewiadomski Adam, Kondratczyk Dorota, Walewska Ewa
tytuł tomu zbiorowego: Polski język prawny – media, społeczeństwo, edukacja
strony: 79-97
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2013