Automatyzacja badań percepcji mowy

Śledziński Daniel
Redaktorzy: Gaze Mateusz, Kubacka Kamila
tytuł tomu zbiorowego: Bogactwo językowe i kulturowe w oczach Polaków i cudzoziemców
strony: 24-30
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2014