Vaidelošu laiks. No Annas Mostovskas romāna „Astolda” (1807) līdz Mairoņa „Nelaimīgās Dangutes vedībām (1930)

Prusinowska Justyna
Redaktorzy: Bērziņa Gita
tytuł tomu zbiorowego: Dzimums, literārā konvencija un jaunrade: starptautiska zinātniska konference Rīga, Latvijas Universitāte, 29.IX-01.X, 2011 : tēzes
strony: 25-26
język łotewski
typ: naukowy
obszar tematyczny: literaturoznawstwo, rok wydania: 2011