O formułowaniu problemów badawczych w nauce o informacji

Górny Mirosław
Redaktorzy: Sosinska-Kalata Barbara
tytuł tomu zbiorowego: Nauka o informacji w okresie zmian
strony: 43-52
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2013