Substantiviske afledninger med nulsuffiks i moderne dansk

Rajnik Eugeniusz
Redaktorzy: Jarosz Józef , Stopyra Janusz, Schröder Stephan Michael
tytuł tomu zbiorowego: Germanica Wratislaviensia
strony: 227-236
język duński
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2013