Translacyjne problemy wyrażania modalności deontycznej w tekstach aktów normatywnych w języku polskim, angielskim i greckim

Gortych-Michalak Karolina, Matulewska Aleksandra
Redaktorzy: Mróz Anna, Niewiadomski Adam, Pawelec Monika
tytuł tomu zbiorowego: Prawo i Język
strony: 65-78
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: przekład, rok wydania: 2009