Skazani na bezradność. O problemach małoletnich w arabskich krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej

Abdalla Michael
Redaktorzy: Kobes Paweł
tytuł tomu zbiorowego: Aksjologia postępowania w sprawach nieletnich – obecny stan prawny i perspektywy zmian
strony: 77-93
język polski
typ: naukowy, rok wydania: 2014