Komizm werbalny w oryginale i przekładzie na podstawie powieści Wolfa Haasa

Kubiak Paweł
Redaktorzy: Kujawska-Lis Ewa, NDiaye Iwona
tytuł tomu zbiorowego: Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii. Tom 1: Literatura.
strony: 173-185
tytuł oryginalny: Komizm werbalny w oryginale i przekładzie na podstawie powieści Wolfa Haasa
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: przekład, rok wydania: 2014