Similarities in some language strategies of Muslim Bosnians and Lithuanian Tatars

Jankowski Henryk
Redaktorzy: Bairašauskaitė Tamara, Miškinienė Galina
tytuł tomu zbiorowego: Tiurkų istorija ir kultūra Lietuvoje. Turk’s history and culture in Lithuania. Истоия и культура тюрков в Литве
strony: 119-126
język angielski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2014