Taming otherness through literature-based intercultural training: a case study

Wąsikiewicz-Firlej Emilia, Szczepaniak-Kozak Anna, Lankiewicz Hadrian
Redaktorzy: Andrzejewska Joanna
tytuł tomu zbiorowego: Das Fremde in interkulturellen Untersuchungen
strony: 147-166
język angielski
typ: naukowy
obszar tematyczny: dydaktyka, rok wydania: 2015