Antroponimnaâ metafora publicističeskogo teksta kak lingvokreativnaâ reakciâ na aktualʹnye sobytiâ dejstvitelʹnosti (na materiale russkogo i ukrainskogo âzykov)

Kosmeda Tetyana
Redaktorzy: Owczinnikowa Łada, Mampe Joanna
tytuł tomu zbiorowego: Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce. Ujęcie interdyscyplinarne
strony: 83-93
tytuł oryginalny: Antroponimnaâ metafora publicističeskogo teksta kak lingvokreativnaâ reakciâ na aktualʹnye sobytiâ dejstvitelʹnosti (na materiale russkogo i ukrainskogo âzykov)
tłumacz: --
język rosyjski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2014