Bagatogrannij fenomen movnoji osobistostі Tarasa Ševčenka

Kosmeda Tetyana
Redaktorzy: Łysyczenko Ł., Ołeksenko O.
tytuł tomu zbiorowego: Zbіrnik naukovih pracʹ і vіtanʹ іz nagodi 90-lіttâ vіd dnâ narodžennâ dokt. fіlol. nauk, prof., zasluž. dіâča nauki і tehnіki Ukraїni S. І. Dorošenka
strony: 260-268
tytuł oryginalny: Bagatogrannij fenomen movnoji osobistostі Tarasa Ševčenka
tłumacz: --
język ukraiński
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2014