Zu Besetzungsmöglichkeiten des Vorfeldes im gesprochenen Deutsch und der Erststelle im gesprochenen Polnisch. Ein korpusbasierter Vergleich der Sprache in Talkshows

Piosik Michał
Redaktorzy: Juszczyk Konrad, Mikołajczyk Beata, Taborek Janusz, Zabrocki Władysław
tytuł tomu zbiorowego: Język w Poznaniu 4
strony: 199-214
język niemiecki
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2014