Korpusowa analiza frazeologizmów dyskursu prywatnego Niemieckiej Republiki Demokratycznej występujących we współczesnej niemczyźnie

Domińczak Alicja
Redaktorzy: Juszczyk Konrad, Mikołajczyk Beata, Taborek Janusz, Zabrocki Władysław
tytuł tomu zbiorowego: Język w Poznaniu 4
strony: 117-128
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2014