Sukces w procesie kształcenia przyszłych nauczycieli języków obcych

Marciniak Izabela
Redaktorzy: Karpeta-Peć Beata, Kucharczyk Radosław, Smuk Maciej, Torenc Marta
tytuł tomu zbiorowego: Wyznaczniki sukcesu nauczyciela i ucznia w glottodydaktyce
strony: 67-76
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: dydaktyka, rok wydania: 2014