Usytuowanie pojęcia 'cechy dystynktywne' wśród określeń synonimicznych

Lapis Włodzimierz
Redaktorzy: Puppel Stanisław, Tomaszkiewicz Teresa
tytuł tomu zbiorowego: Scripta manent - res novae
strony: 229-235
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2013