Railway museums in the Middle East

Kozicki Michał
Redaktorzy: Abbas Adnan, Maśko Adrianna
tytuł tomu zbiorowego: W kręgu zagadnień świata arabskiego
strony: 269-282
język angielski
typ: naukowy, rok wydania: 2015