Polityka kulturalna PRL okresu przemian październikowych w świetle niemieckich materiałów archiwalnych

Rajch Marek
Redaktorzy: Stolarczyk-Gembiak Anna, Woźnicka Marta
tytuł tomu zbiorowego: Zbliżenia: językoznawstwo – literaturoznawstwo - translatologia
strony: 183-192
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: literaturoznawstwo, rok wydania: 2014