Kartograf życia, czyli „Atlas człowieka lękliwego” Christopha Ransmayra

Naganowska Maria
Redaktorzy: Kuczera Marcin
tytuł tomu zbiorowego: Nowe trendy w naukach humanistycznych i społeczno-ekonomicznych 4. T.1
strony: 171-182
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: literaturoznawstwo, rok wydania: 2013