Метафоры пространства в фильме Андрея Звягинцева „Елена”. (Часть I)

Waligórska-Olejniczak Beata
Redaktorzy: Fast Piotr
tytuł tomu zbiorowego: 25 lat polskiej rusycystyki w okresie transformacji. Idee/problemy/tematy
strony: 209-224
język rosyjski
typ: naukowy, rok wydania: 2015