Naming Game as virtual experiment

Lipowska Dorota
Redaktorzy: Kosecki Krzysztof, Badio Janusz
tytuł tomu zbiorowego: Materiały konferencyjne – Book of Abstracts. Empirical Methods In Language Studies–EMLS 2014
strony: 14-15
język angielski
typ: naukowy, rok wydania: 2014