Beginning and Development of Printing in Arabic (XVI–XIX)

Sadykhova Arzu
Redaktorzy: Abbas Adnan, Maśko Adrianna
tytuł tomu zbiorowego: W kręgu zagadnień świata arabskiego
strony: 435-442
język angielski
typ: naukowy
obszar tematyczny: literaturoznawstwo, rok wydania: 2015