Komunikacja interkulturowa i konflikty – o tym, co tłumacz, pośrednik językowy i kulturowy, powinien wiedzieć o międzynarodowych projektach edukacyjnych.

Zielony Katarzyna
Redaktorzy: Kujawska-Lis Ewa, NDiaye Iwona
tytuł tomu zbiorowego: Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii. Tom 1: Literatura.
strony: 261-276
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: przekład, rok wydania: 2015