O najczęstszych nazwiskach rosyjskich utworzonych od nazw wykonawców zawodów i zajęć

Wójtowicz Marian
Redaktorzy: Ksenicz Andrzej, Łuczyk Małgorzata
tytuł tomu zbiorowego: Literatury i języki wschodniosłowiańskie wobec swego czasu
strony: 201-208
język polski
typ: naukowy, rok wydania: 2010