Tłumaczenie ustne konferencyjne jako produkt operacji przeformułowania

Woroch Justyna
Redaktorzy: Kasperska Iwona, Żuchelkowska Alicja
tytuł tomu zbiorowego: Przekład jako produkt i kontekst jego odbioru
strony: 391-408
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: przekład, rok wydania: 2011