Budowa syntaktycznego słownika rzeczowników predykatywnych języka polskiego na potrzeby zastosowań informatycznych w dobie wyzwań dla językoznawstwa

Vetulani Grażyna
Redaktorzy: Puppel Stanisław, Tomaszkiewicz Teresa
tytuł tomu zbiorowego: Scripta manent - res novae
strony: 485-498
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2013