Unterrichtsmaterialien in der DaF-Lehrerausbildung kreativ und interkulturell entwickeln lassen am Beispiel der Didaktisierung von Erinnerungsorten

Adamczak-Krysztofowicz Sylwia, Janachowska-Budych Marta, Rybszleger Paweł
Redaktorzy: Wąsikiewicz-Firlej Emilia, Lankiewicz Hadrian
tytuł tomu zbiorowego: From classroom to workplace: advances in applied linguistics
strony: 47-58
język niemiecki
typ: naukowy
obszar tematyczny: dydaktyka, rok wydania: 2013