Évaluer la nouveauté, la valeur et l’originalité des textes du sujet apprenant en FLE

Blachowska-Szmigiel Marzena
Redaktorzy: Grabowska Anna, Graca Joanna, Smutek Leszek
tytuł tomu zbiorowego: Problemy współczesnej neofilologii. Wybrane zagadnienia.
strony: 177-189
język francuski
typ: naukowy
obszar tematyczny: dydaktyka, rok wydania: 2013