Traduire le sens d’une production médiale

Tomaszkiewicz Teresa
Redaktorzy: Lewandowska-Tomaszczyk Barbara, Thelen M.
tytuł tomu zbiorowego: Translation and Meaning Part 10. Proceedings of the Lodz Session of the 5th International Maastricht-Lodz Duo Colloquium on “Translation and Meaning”, Held in Lodz (Poland), 16-19 September 2010
strony: 393-405
język francuski
typ: naukowy
obszar tematyczny: przekład, rok wydania: 2013