Traduction et réception des littératures minoritaires en tant que dialogue intercultural horizontal en tant que dialogue intercultural horizontal

Tomaszkiewicz Teresa
Redaktorzy: Bueno Antonio , Vega Miguel
tytuł tomu zbiorowego: Traducción y humanismo
strony: 175-193
język francuski
typ: naukowy
obszar tematyczny: przekład, rok wydania: 2013