Językowe odmiany dolnoniemieckie Pomorza w Bazie dokumentacji zagrożonych języków

Wicherkiewicz Tomasz
Redaktorzy: Rancew-Sikora Dorota
tytuł tomu zbiorowego: O społecznym znaczeniu tożsamości, miejsca i czasu życia. Szkice socjologiczne i gerontologiczne. Księga dedykowana prof. Brunonowi Synakowi.
strony: 109-123
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2013