Komunikacja polsko-japońska jako wyzwanie w perspektywie terminologii tłumaczeń ustnych

Jabłoński Arkadiusz
Redaktorzy: Jodłowiec Maria, Tereszkiewicz Anna
tytuł tomu zbiorowego: Słownicwo specjalistyczne i specjalne w komunikacji
strony: 197-203
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2013