Współczesna honoryfikatywność polska. O bezpowrotnie straconej neutralności

Jabłoński Arkadiusz
Redaktorzy: Knapik Aleksandra, Chłopicki Władysław, Chruszczewski Piotr
tytuł tomu zbiorowego: Słowo w kontekście
strony: 109-118
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2013