Interlanguage pragmatics of the speech act of request: A case study of EFL learners in the academic context

Szczepaniak-Kozak Anna
Redaktorzy: Floyd Alan
tytuł tomu zbiorowego: Proceedings of the 12th Conference of the European Association of Languages for Specific Purposes
strony: 119-131
język angielski
typ: naukowy
obszar tematyczny: dydaktyka, rok wydania: 2014