Über das Potenzial der Hypertextlexikografie am Beispiel deutsch-polnischer Wörterbücher

Taborek Janusz
Redaktorzy: Mazurkiewicz-Sokołowska Jolanta , Misiek Dorota , Westphal Werner
tytuł tomu zbiorowego: Sprachkontakte und Lexikon. Festschrift zum 65. Geburtstag von Prof. Ryszard Lipczuk.
strony: 103-112
język niemiecki
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2013