Acceptance of new bar codes (QR codes) in Poland - not just yet

Koszko Marta
Redaktorzy: Rehman Sharaf, Grodzki Erika, Calma Clarinda
tytuł tomu zbiorowego: Knowledge management and challenges in education
strony: 21-33
język angielski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2016