Railway development in Saudi Arabia

Kozicki Michał
Redaktorzy: Kończak Izabela, Woźniak-Bobińska Marta
tytuł tomu zbiorowego: Ciągłość i zmiana w świecie Islamu
strony: 47-56
język angielski
typ: naukowy, rok wydania: 2016