Językoznawstwo według Ferdinanda de Saussure’a a współczesne badania nad gramatykalizacją

Kaliska Agnieszka
Redaktorzy: Grzegorczyk Anna, Kaczmarek Agnieszka , Machtyl Katarzyna
tytuł tomu zbiorowego: Kurs na Ferdinanda de Saussure’a
strony: 151-162
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2017