Kwantytatywne aspekty doboru haseł w słownikach (na materiale Słownika języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego)

Dzienisiewicz Daniel
Redaktorzy: Wawrzyńczyk Jan, Wierzchoń Piotr
tytuł tomu zbiorowego: Wokół 300 tysięcy polskich słów. Wstęp do hasłownikologii
strony: 79-102
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2017