Los desdobles cervantinos: en torno al problema de la identidad

Płaczek Katarzyna
Redaktorzy: Piłat Zuzankiewicz Marta
tytuł tomu zbiorowego: En torno a Cervantes. Estudios sobre la época y la obra del autor del Quijote. Homenaje al Profesor Kazimierz Sabik
strony: 401-414
język hiszpański
typ: naukowy
obszar tematyczny: literaturoznawstwo, rok wydania: 2017