Czy cnoty mają płeć? Polemika Lukrecji Marinelli z Torkwatem Tassem

Dimke-Kamola Joanna
Redaktorzy: Malinowska Monika
tytuł tomu zbiorowego: Kobieta w kulturze i literaturze – od antyku po XXI wiek
strony: 85-98
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: literaturoznawstwo, rok wydania: 2017