„Transformações ideológicas do mito do bom selvagem na Europa e no Brasil do século XIX e início do século XX”

Dolińska Elżbieta
Redaktorzy: Charchalis Wojciech, Trocha Bogdan
tytuł tomu zbiorowego: Mitologizacja człowieka w kulturze i literaturze iberyjskiej i polskiej
strony: 149-158
język portugalski
typ: naukowy
obszar tematyczny: literaturoznawstwo, rok wydania: 2016