Le mémoire de licence dans la formation intellectuelle et professionnelle des enseignants de langues

Wojciechowska Bernadeta
Redaktorzy: Andrzejewska Ewa, Wawrzyniak-Śliwska Magdalena
tytuł tomu zbiorowego: Nauczyciele języków obcych. Konteksty pracy - kształcenie - doskonalenie zawodowe
strony: 153-167
język francuski
typ: naukowy
obszar tematyczny: dydaktyka, rok wydania: 2017