Phraseologie – Fragen der Abgrenzungen und Zugänge.

Schatte Czesława, Berdychowska Zofia
Redaktorzy: Berdychowska Zofia, Lüger Heinz-Helmut, Schatte Czesława, Zenderowska-Korpus Grażyna
tytuł tomu zbiorowego: Phraseologie als Schnittstelle von Sprache und Kultur I. Abgrenzungen – sprach- und textvergleichende Zugänge.
strony: 7-16
język niemiecki
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2017