Человек на войне (Михаил Шишкин, „Венерин волос”)

Zywert Aleksandra
Redaktorzy: Skotnicka Anna, Świeży Janusz
tytuł tomu zbiorowego: Wybitni pisarze współczesnej literatury rosyjskiej
strony: 349-363
język rosyjski
typ: naukowy
obszar tematyczny: literaturoznawstwo, rok wydania: 2017