Różnice między oryginałem a przekładem i ich ocena, czyli o ewaluacji przekładu

Kubaszczyk Joanna
Redaktorzy: Mampe Joanna, Hinc Jolanta, Jarosz Adam
tytuł tomu zbiorowego: Problemy współczesnej glottodydaktyki i nauczania przekładu
strony: 261-273
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: przekład, rok wydania: 2017