Chapter 2: Portrait of the transcommunicator from the nonverbal perspective

Puppel Joanna
Redaktorzy: Puppel Stanisław, Puppel Joanna, Bielak Marlena , Alnajjar Justyna
tytuł tomu zbiorowego: Communication vis-a-vis multiculturality. A contribution to the description and analysis of communicators
strony: 16-28
język angielski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2017