Речевое воздействие в научном типе дискурса: вербализация категории оценки (анализ скриптов научной дискуссии)

Kosmeda Tetyana
Redaktorzy: Sładkiewicz Żanna, Klimkiewicz Aleksandra
tytuł tomu zbiorowego: Perswazja językowa w różnych dyskursach
strony: 81-91
tytuł oryginalny: Речевое воздействие в научном типе дискурса: вербализация категории оценки (анализ скриптов научной дискуссии)
język rosyjski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2017