„Runzelsex (so darf man das nicht nennen!)". Liebe und Erotik im Alter

Drynda Joanna
Redaktorzy: Pokrywka Rafał
tytuł tomu zbiorowego: Der Liebesroman im 21. Jahrhundert
strony: 177-192
język niemiecki
typ: naukowy
obszar tematyczny: literaturoznawstwo, rok wydania: 2017