Analiza potrzeb uczących się języka specjalistycznego a tekst specjalistyczny

Kic-Drgas Joanna
Redaktorzy: Grygiel Marcin, Rzepecka Marta
tytuł tomu zbiorowego: Komunikacja specjalistyczna w educkacji, translatoryce i językoznawstwie
strony: 113-126
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: dydaktyka, rok wydania: 2017